Retour- en klachtenprocedure

Niet leuk maar het kan natuurlijk gebeuren dat het product niet aan jouw verwachtingen voldoet. En dan?

Retourprocedure

Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan KidZ ImpulZ te retourneren (herroepingsrecht). Retourzendingen dienen binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt aan KidZ ImpulZ en worden slechts geaccepteerd indien bovenstaande voorwaarden in acht zijn genomen. KidZ ImpulZ geeft nav jouw mail per mail het retouradres aan. Indien hiervan op eigen initiatief afgeweken wordt, kunnen wij ontvangst (en dus terugbetaling) niet garanderen.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het artikel onbeschadigd is en indien mogelijk in de originele verpakking (incl. eventuele labels) van het artikel door ons wordt ontvangen. Het recht van ruiling vervalt wanneer de artikelen gebruikt zijn.

Recht van retour geldt NIET voor gepersonaliseerde artikelen (borduring met naam of tekst), artikelen met een eigen kleurcombinatie (zoals bijvoorbeeld een boxzak, of een 2 kleuren speelkleed/boxkleed), aankleedkussens en speelkleden "Speciaal" dus van groter formaat, (buiten)speelkleden XL en/of op verzoek in een afwijkend formaat gemaakte artikelen. 

De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant. KidZ ImpulZ accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen.  Bij een retourzending, volgens de retour voorwaarden, betaalt KidZ ImpulZ binnen 30 dagen het betaalde aankoopbedrag terug.

Samenvattend maken wij je erop attent dat wij de melding van retournering graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling ontvangen. Indien wij binnen 14 dagen geen retourzending hebben ontvangen vervalt de mogelijkheid tot ruiling/retournering en zullen wij jouw file afleggen (tenzij anders is besproken met één van onze medewerkers).

 

Klachtenprocedure

Wij streven naar volledig tevreden klanten echter kunnen wij niet altijd voorkomen dat er toch een probleem met ons product is (of ontstaat).

Mochten er opmerkingen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan verzoeken wij je om KidZ ImpulZ hierover per omgaande per e-mail (info@kidzimpulz.nl) te informeren. Graag ontvangen wij in deze email ook het order(bestel)nummer van de bestelling. Indien dit niet meer voorhanden is, ontvangen wij graag de naam en het adres waarop de bestelling is geplaatst alsmede de periode/datum waarop de bestelling is geplaatst. Indien mogelijk ontvangen wij daarnaast graag bij jouw mail een foto van het geconstateerde probleem om hiermee de afhandeling te versnellen.  Binnen maximaal 72 uur hierna ontvang je van ons informatie over de te volgen procedure of oplossing (zie verder retourprocedure).