Garantie

Vanzelfsprekend hanteren wij een garantietermijn voor onze producten.

Garantie wordt alleen gegeven op produktiefouten zoals losgeraakte naden, of niet aanwezige ritsen, touwtjes e.d. Garantie geldt dus niet voor verkleuring van de artikelen na verloop van tijd (uiteindelijk is bijna niets bestand tegen zonnestralen) vlekken en slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

Graag maken we je erop attent dat een afwijking van 2% in de maten gerechtvaardigd is.

De garantietermijn is 1 jaar na ontvangst van het artikel. Een ordernummer en/of factuur is noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een klacht.

NB De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm van de klant. Het is echter mogelijk vooraf een of meerdere kleurenstaaltjes aan te vragen via de mail (vermeld dan wel het adres in de mail).